قابل توجه دانشجویان گرامی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی جهت برگزاری کلاسهای دروس عمومی، نکاتی مبنی بر مجازی شدن این دروس را یادآور شد:

1. کلاسهای آنلاین دروس عمومی از تاریخ ۳۰ /۱/ ۹۹ طبق برنامه کلاسی از پیش تعیین شده در سیستم گلستان از طریق سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه علم وهنر به آدرس sau.iranlms.org برگزار خواهد شد.

2. دانشجویان ملزم می باشند با توجه به تعطیلات دانشگاه تا 25 فروردین تعداد حداقل 12 جلسه از محتوای الکترونیکی ارائه شده در سایت نهاد (مطابق با اطلاعیه شماره 1) از هر درس را به دلخواه انتخاب و گواهی آنرا بهدانشگاه ارائه نمایند. ( دانشجویان محترم لازم است گواهی مربوطه را  پس از اعلام رسمی پایان تعطیلات دانشگاه توسط مراجع ذیصلاح  و در اولین مراجعه حضوری تحویل کارشناس گروه آموزشی خود نمایند)

3. ارائه گواهی مربوطه به دانشگاه طبق دستورالعملی که در توضیحات سایت نهاد رهبری ارائه شده الزامی است.