برای دریافت فایل راهنما روی لینک زیر کلیک نمایید:


فایلهای پیوست

  • راهنمای ثبت چک در سیستم جامع آموزش گلستان