ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان به منظور بهره مندی اساتید و دانشجویان محترم از فیوضات شب های پر خیر و برکت قدر و با موافقت ریاست محترم دانشگاه ، کلاس های نوبت صبح روز چهارشنبه مورخ 15 / 01 / 1403 با تاخیر و به شرح زیر برگزار می شود.

*کلاس های ساعت 8 صبح ساعت 9 تا 10:15 

*کلاس های ساعت 10 صبح ساعت 10:30 تا 11:45 

*کلاس های ساعت 12 به بعد در ماه مبارک رمضان مطابق با اطلاعیه قبلی برگزار خواهد شد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir