قابل توجه داوطلبین متقاضی استعدادهای درخشان دکتری به شیوه استاد محور در دانشگاه علم وهنر
با توجه به آماده نبودن مدارک تعدادی از داوطلبان و درخواست متقاضیان، مهلت ارسال مدارک استعدادهای درخشان دکتری به شیوه استاد محور در دانشگاه علم و هنر تا تاریخ 30 / 05 / 1402 تمدید گردید.
زمان، ساعت و مکان مصاحبه متعاقبا اعلام می‌گردد.

Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir