دانشجویان گرامی جهت پرداخت شهریه بصورت الکترونیکی از طریق سامانه گلستان دانشگاه علم و هنر به راهنمای فایل زیر مراجعه نمایید:


فایلهای پیوست

  • راهنمای پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی در سامانه گلستان دانشگاه علم وهنر