دانشجوی گرامی 
باتوجه به ثبت نام قطعی شما درخوابگاه می توانید جهت دریافت معرفی نامه از روز یکشنبه مورخ ۲۷ شهریور به دانشکده فنی و مهندسی واقع در بلوار دانشجو با رعایت موارد ذیل مراجعه فرمائید:
۱-پوشش دانشگاهی (مانتو و شلوار مناسب،مقنعه و...)
۲-همراه داشتن وسایل مورد نیاز اولیه خوابگاه شامل:پتو، بالشت، ملحفه، ظرف وظروف درحد یک نفر، وسایل شخصی، مواد غذایی مورد نیاز

لطفا از آوردن وسایل غیرضروری و جاگیر  خوداری کنید.

باتوجه به مشکل ایاب و ذهاب در ایام اربعین حضور با تاخیر شما بلامانع می باشد


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir