قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم:

با استناد به نامه شماره 68701/2 مورخ 1401/03/22 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مبنی بر برگزاری امتحانات پایان ترم بصورت حضوری، از روز یکشنبه 1401/3/29 امتحانات پایان ترم بصورت حضوری برگزار می‌گردد. در این خصوص موارد زیر به اطلاع  دانشجویان و اساتید محترم می‌رسد:

موارد مربوط به دانشجویان:

  1. محل و شماره صندلی امتحانات از گزارش 428 (کارت ورود به جلسه امتحان) در سامانه گلستان قابل رؤیت می‌باشد.
  2. امتحانات در همان روز و همان ساعتی که در گلستان مشخص شده طبق محل و شماره صندلی که در گزارش 428 ثبت شده راس ساعت برگزار می‌گردد.
  3. به دانشجویان توصیه می‌گردد حداقل 15 دقیقه قبل از  شروع امتحان در محل برگزاری امتحان حضور داشته و شماره صندلی مشخص شده از طرف آموزش را که به ایشان تعلق گرفته بررسی نمایند.
  4. همراه داشتن کارت ورود به جلسه (گزارش 428) کارت دانشجویی یا کارت شناسایی معتبر الزامی می‌باشد.
  5. رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، فاصله اجتماعی و همراه داشتن ماسک تا انتهای آزمون الزامی‌باشد.
  6. همراه داشتن وسایل الکترونیکی مانند مو‌بایل، ساعت هوشمند، ماشین حساب هوشمند و ... در جلسه امتحان ممنوع بوده و تخلف محسوب می گردد.
  7. شرکت در جلسه امتحان پایان ترم الزامی می‌باشد.

موارد مربوط به اساتید:

  1. اساتید محترم  می‌توانند برنامه امتحانی خود را از گزارش 464 در گلستان رؤیت نمایند.
  2. از اساتید محترم تقاضا می‌شود حداقل 48 ساعت قبل از هر امتحان سؤالات خود را بصورت لاک و مهر تحویل مدیر آموزش دانشکده مربوطه داده و از تحویل سؤالات به اشخاص دیگر خودداری نمایند.
  3. اساتید محترم می‌توانند جهت هماهنگی و اطلاعات بیشتر با مدیران آموزش دانشکده‌ها ارتباط برقرار نمایند.