دانشگاه علم و هنر به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه‏‌ها و مؤسسه‏‌های آموزش عالی کشور و در راستای اجرای ”آیین ‎‏نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری“ مصوب جلسه مورخ 1393/03/27 شورای هدایت استعدادهای درخشان، آیین‏‌نامه شماره 67272/21 مورخ 1393/04/18 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه آن به شماره 337200/21 مورخ 1393/12/16 و دستورالعمل اجرایی آیین‎‏نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد به شماره 5999 مورخ 1399/02/23 سازمان سنجش آموزش کشور، آمادگی خود را برای پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی به شرح زیر، در دوره دکترای تخصصی رشته‏ روانشناسی اعلام می دارد.

الف ـ شرایط عمومی

1- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2- پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران.

3ـ  نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.

4ـ  نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع صاحب صلاحیت.

5ـ عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و عدم هواداری از آنها.

6- اعطای هر نوع مدرک تحصیلی منوط به گذراندن تمامی واحدهای مصوب درسی رشته تحصیلی از جمله تصویب و دفاع از رساله مربوطه است.

7- در صورت ترک تحصیل، اخراج و یا انصراف از تحصیل،  بدون عذر موجه به تشخیص دانشگاه،‌ شهریه دوره تا زمان تحصیل دریافت خواهد شد.

80- از دانشجو همزمان با ثبت نام نهایی، ضمانت لازم برای تحصیل در طول مدت دوره آموزشی اخذ خواهد شد.

 

ب ـ شرایط اختصاصی

داوطلبان متقاضی دوره های تخصصی دکتری (پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان) بایستی هنگام ارائه درخواست دارای کلیه شرایط
زیر باشند:

1ـ  دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دوره های روزانه و شبانه کارشناسی ارشد دانشگاه های معتبر داخل کشور مورد تأیید وزارتین" علوم، تحقیقات و فناوری" و"بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی " ( به تشخیص دانشگاه)

2ـ   بیش از 2 سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد داوطلبان نگذشته باشد. لذا داوطلبانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 و قبل از آن فارغ التحصیل شده اند، مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند.

3ـ داشتن میانگین کل 16 و بالاتر در دوره کارشناسی ؛ و میانگین کل 17 و بالاتر در دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد.

4ـ  امتیازدهی توسط کمیته علمی رشته ذیربط صورت می گیرد و داوطلبانی که حداقل 60 امتیاز از فعالیتهای آموزشی و مصاحبه را مطابق با
جداول 1 و 2  و3 کسب نمایند، به ترتیب امتیاز در اولویت بررسی قرار می گیرند.

 1. امتیاز پژوهشی حداکثر 40 امتیاز(مطابق جدول شماره 1)

     2-4)       امتیاز آموزشی حداکثر 30 امتیاز (مطابق جدول شماره 2)

    3-4)        امتیاز مصاحبه حداکثر 30 امتیاز  (مطابق جدول شماره 3)

* حداقل دو مقاله علمی ـ پژوهشی چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله در مجلات معتبر (مورد تأییداستاد راهنمای اصلی داوطلب) که یک مقاله الزاماً مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن باشد و مقاله دیگرمرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب باشد.

تبصره:  درصورتی که داوطلب دارای حداقل یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از پایان نامه چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات نمایه شده برتر JCR (مورد تایید استاد راهنمای اصلی داوطلب) باشد و با حذف نام اساتید راهنما و مشاور نویسنده اول تلقی شود، داوطلب
 می تواند به صورت مشروط درخواست پذیرش نماید و در صورت تأیید مقاله ارائه شده توسط گروه آموزشی ذی ربط امکان بررسی درخواست پذیرش داوطلب فراهم خواهد شد.

ج : شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاه علم و هنر

1ـ  امکان تقسیط شهریه دانشجویان برابر مصوبات هیات امنا و هیات رئیسه دانشگاه در هشت قسط مساوی فراهم می باشد.

2ـ  دانشجویان این دانشگاه در صورت تأمین اعتبار و داشتن ضوابط مورد قبول صندوق رفاه دانشجویان،‌ از مزایای وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برخوردار خواهند شد.

3ـ این دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد.

4ـ  پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح مربوط و تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

5ـ داوطلبانی که فاقد مدرک زبان می باشند در صورت پذیرش لازم است تا قبل از دفاع رساله به ارائه مدرک معتبر زبان اقدام نمایند.

جدول نمرات قابل قبول زبان

MSRT

MCHE

IELTS Academic

TOLIMO

TOEFL

50

5

480

60

د: نکات مهم
 1. اتباع غیرایرانی و دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نمی باشند.
 2. داوطلبان با مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مجاز به ثبت نام نمی باشند.
 3. مقالاتی که در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسی و امتیازدهی نیستند.
 4. در صورت ارائه تالیف، گردآوری یا ترجمه کتاب بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد، در غیر این صورت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.
 5. داوطلبان فقط مجاز به ارائه درخواست در یک رشته تحصیلی هستند و درصورت ارائه درخواست های متعدد از فهرست داوطلبان واجد شرایط اولیه پذیرش حذف خواهند شد.
 6. چنانچه در هر یک از رشته های اعلام شده، از طریق آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی داوطلبی به جلسه آزمون شفاهی راه نیابد و یا پس از برگزاری آزمون شفاهی به تعداد لازم داوطلب پذیرفته نشود، از طریق برگزیدگان علمی نیز در رشته های مورد نظر پذیرش دانشجو انجام نمی شود.
 7. کسب حدنصاب علمی لازم برای پذیرش، که توسط گروه آموزشی تعیین و مورد موافقت و تصویب دانشگاه قرارگرفته است، از شرایط اصلی پذیرش است و در صورت عدم کسب حد نصاب مذکور، دانشگاه ملزم به پذیرش داوطلبان برگزیده علمی نمی باشد.
 8. دانشجویان نیمسال آخر(در مهلت مجاز دوره کارشناسی ارشد مربوطه) در صورت پذیرش بایستی حداکثر تا 31 شهریورماه سال 1401 از پایان نامه خود دفاع و فارغ التحصیل شوند؛ در غیراین صورت اسامی آنان از فهرست داوطلبان واجد شرایط پذیرش حذف خواهد شد
 9. پذیرفته شدگان دوره های تخصصی دکتری پذیرش بدون آزمون(ستعدادهای درخشان) به صورت تمام وقت اشتغال به تحصیل خواهند داشت.
 10. چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب دارای هر یک از شرایط و ضوابط عمومی و یا اختصاصی ورود به دوره دکتری مذکور در این اطلاعیه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری می شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 11. به مدارک ناقص و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شرایط الزامی پذیرش نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نیست؛ لذا اکیدا توصیه می شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطلاعیه را به دقت مطالعه و در صورت اطمینان از احراز کلیه شرایط ثبت نام نمایند.
 12.  اطلاعات تکمیلی در صورت نیاز ، صرفا از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه به نشانی www.sau.ac.ir  اطلاع رسانی خواهد شد و داوطلبان بایستی تا زمان اعلام نتایج، اخبار و اطلاعیه های مربوط را از پایگاه اطلاع رسانی مذکور ملاحظه و پیگیری نمایند و دانشگاه مسئولیتی در قبال اطلاع رسانی جداگانه به داوطلبان نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در موعدهایی که اعلام خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقی می‌ شود.

هـ : زمان مصاحبه:

جدول شماره 1 (زمان مصاحبه)

نام رشته

کد رشته محل

زمان مصاحبه

نحوه مصاحبه

روانشناسی

1895

1401/04/06

حضوری

پس از تکمیل مدارک ذیل این اطلاعیه، داوطلبان  اقدام به ثبت نام، بارگذاری مدارک در سامانه ثبت نام نمایند.

2- ساعت مصاحبه علمی رأس ساعت 8 صبح  شروع  و بصورت حضوری** می‌باشد.

**براساس مصوبه شورای معاونین وزارت عتف مورخ  1401/1/20مصاحبه باید به صورت حضوری انجام شود.

4- به داوطلبین توصیه می‌شود 30 دقیقه قبل از شروع مصاحبه جهت انجام اقدامات اولیه در محل مصاحبه حضور داشته باشند.

5- شرکت در مصاحبه علمی الزامی است و عدم شرکت در مرحله مصاحبه به منزله انصراف داوطلب  تلقی می شود و متعاقباً هیچگونه اقدامی در این خصوص انجام نمی شود.

6- در صورت انصراف دانشجو از مصاحبه یا عدم برگزاری مصاحبه وجه پرداختی به داوطلب عودت داده نخواهد شد.

5- در صورت نقص مدارک مورد نیاز، داوطلب به مرحله علمی معرفی نمی شود و عواقب ناشی از آن متوجه شخص داوطلب است.

6- در هر مرحله از مصاحبه و یا هنگام تحصیل، چنانچه مشخص گردد متقاضی حقایق را کتمان نموده و اطلاعات غلطی ارائه نموده است و واجد شرایط نمی‌باشد مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

7- در صورت ترک تحصیل، اخراج و یا انصراف از تحصیل،  بدون عذر موجه به تشخیص دانشگاه،‌ شهریه دوره تا زمان تحصیل دریافت خواهد شد.

8-  از دانشجو همزمان با ثبت نام نهایی، ضمانت لازم برای تحصیل در طول مدت دوره آموزشی اخذ خواهد شد.

9- لطفا تا روز مصاحبه سایت دانشگاه و اطلاعیه های مربوطه را ملاحظه فرمائید.

و: مدارک لازم، مهلت ارسال مدارک و نحوه ارسال

* داوطلبان واجد شرایط لازم است حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ 22 خردادماه سال 1401 نسبت به ارسال الکترونیکی مدارک مورد نیاز به شرح زیر با فرمت pdf تهیه و با حجم حداکثر «5 مگا بایت» به پست الکترونیکی [email protected] ارسال نمایند.

 

1ـ  یک قطعه عکس رنگی 4*3 رنگی تمام رخ

2ـ  تصویرکارت ملی

3ـ تصویر مدرک نظام وظیفه(داوطلبان ذکور)

4ـ تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دارای معدل

5ـ  تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل مختص دانش آموختگان .

6ـ تصویر گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره (درصورت دارا بودن رتبه مربوطه).

7ـ تصویر گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره( در صورت دارا بودن رتبه مربوطه) .

8ـ تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی.

9ـ تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد.

10ـ تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه

11ـ  تصویر فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب (فرم شماره1)

12ـ تصویر مربوط به گواهی تایید یه مقالات علمی – پژوهشی/ علمی ترویجی/کنفرانس های معتبر

13ـ تصویر نامه از مجلات مبنی بر تایید پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله های علمی پژوهشی که تا کنون چاپ نشده

باشند. (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست.)

14ـ تصویر گواهی تاییدیه مبنی بر نمایه شدن مجله در فهرست JRC یا سایر نمایه های معتبر و سایر مجلات علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین علوم یا بهداشت از مراجع ذی صلاح که حاوی رتبه بندی و اعتبار مجله باشد.

15ـ تصویر مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)

16ـ تصویر مستندات برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر(گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذیربط)

17ـ تصویر مستندات مربوط به تالیف یا گردآوری کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب وگواهی انتشار از ناشر مربوطه)

18ـ تصویر مستندات مربوط به ترجمه کتب مرتبط با رشته تحصیلی(تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشاراز ناشر مربوطه)

19ـ تصویر گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه/مؤسسه

20ـ تصویر گواهی طرح ها/ پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته، دارای گواهی از مراجع ذی صلاح

21ـ  تصویر گواهی زبان انگلیسی مورد تایید دانشگاه(در صورت دارا بودن)

22ـ تصویر گواهی زبان انگلیسی معتبر حداکثر تا 2 سال قبل از زمان شروع ثبت نام نهایی برگزیدگان علمی (در صورت‌ دارا بودن )

23ـ تصویر فیش پرداختی هزینه ثبت نام و بررسی مدارک به مبلغ 3.000.000 (سه میلیون ) ریال به شماره حساب 2001459190 بانک تجارت شهید بهشتی یزد به نام دانشگاه علم و هنر

24ـ حداکثر 72 ساعت پس از دریافت مدارک فوق (تاییدیه رسید مدارک) از طریق رایانامه دانشگاه برای شما ارسال خواهد شد.

25ـ ارایه اصل مدارک و مستندات فوق و تاییدیه رسید مدارک در زمان مصاحبه الزامی است.

26ـ تکمیل فرم پیشنهادیه رساله دوره دکتری دانشگاه علم و هنر. (فرم شماره 2)

توجه: فرم پیشنهادیه پس از تکمیل توسط داوطلب تایید و به صورت  pdf ارسال گردد.

27ـ  ارسال pdf رزومه داوطلب حداکثر در سه صفحه به صورت طبقه بندی شده و تایپی (این رزومه می بایست بر کلیه فعالیتهای مفیدی که مربوط به تحصیل، فعالیت‌های حرفه ای، تحقیق ، سوابق تألیفی و انتشارات، جوایز، افتخارات و ....متمرکز باشد.)

آدرس:  یزد، میدان عالم، انتهای بلوار شهدای گمنام، دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر، کدپستی8915813130

پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه: www.sau.ac.ir   

کانال رسمی روابط عمومی دانشگاه در تلگرام: @saubot

ضمناً اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی (جناب آقای مهندس برومند) به شماره تلفن

03538264077 پاسخگوی سؤالات از ساعت 8 الی 14 خواهند بود.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1401/03/08

 

 


فایلهای پیوست