رسول اکرم (ص): «هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است»

مقارن با مبارک ماه رمضان، در راستای احترام به حقوق دانشجویان عزیز سامانه تکریم ارباب رجوع (ارتباط با مسئولین) به بخش ها و واحدهای مختلف دانشگاه، توسط معاونت پشتیبانی راه اندازی شده است.

در سامانه مورد نظر هرگونه نظرات مختلف مراجعه کنندگان و دانشجویان عزیز شامل پیشنهاد، تقدیر، انتقاد، درخواست و ... از بخش های مختلف دانشگاه قابل ثبت و پیگیری می باشد. خاطر نشان می شود که نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما، با توجه به بخش یا واحد انتخابی به صورت مستقیم به کارتابل ریاست آن بخش ارسال شده و پیگیری می شود و در صورت نیاز، نتیجه به اطلاع شما خواهد رسید.

از اینکه امکان خدمت به شما را یافته ایم، خرسندیم.

برای تکمیل فرم ارتباط با مسئولین یا پیگیری درخواست اینجا را کلیک کنید.

https://portal.sau.ac.ir/takrim