دانشجویان و دانش آموختگان محترم

با توجه به افزایش ظرفیت سالن مراسم جشن دانش آموختگی تعدادی محدود به ظرفیت ثبت نام اضافه گردیده است، لذا از دانشجویان علاقه مند دعوت می شود جهت ثبت نام به آدرس portal.sau.ac.ir مراجعه نمایید. ( نام کاربری؛ شماره دانشجویی و گذرواژه؛ کدملی)