ضمن عرض تبریک سال جدید و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی سلامتی و موفقیت برای اساتید گرامی و دانشجویان محترم، بر اساس مصوبه ستاد ملی و استانی کمیته کرونا و تأکید بر حضوری شدن دانشگاه ها، و مصوبه اخیرهیأت رئیسه دانشگاه و شورای آموزشی دانشگاه علم و هنر، مبنی بر بازگشت تدریجی دانشگاه به فعالیت های حضوری، مقرر شد از روز یکشنبه 14 فروردین تا پایان ترم جاری شیوه برگزاری کلاسها و امتحانات به شرح زیر باشد. :                                                                             

 1- کلاس های درسی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (دکتری) به صورت حضوری برگزار خواهد شد. 

2- درخصوص برگزاری کلاس های آموزشی دوره کارشناسی ارشد بدلیل اینکه تعداد دانشجویان این مقطع  بسیار بیشتر از دانشجویان مقطع دکتری بوده، و لازم است شیوه نامه های بهداشتی تعیین شده برای دانشگاه در مورد کلاس ها، سلف سرویس و ... رعایت شود. نیاز به بازه زمانی مناسب برای حضوری شدن است. لذا دراین خصوص اطلاع رسانی می گردد.

3- جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری و ارزیابی جامع (آموزشی – پژوهشی) دانشجویان تحصیلات تکمیلی با تصمیم شورای دانشکده ها  بصورت حضوری یا مجازی اطلاع رسانی می شود.

4  - تمامی کلاسهای نظری کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کاردانی از طریق سامانه مدیریت یادگیری غیر حضوری و به شیوه آموزش برخط تشکیل خواهد شد.

* ضمناً به منظور پاسخگویی به سؤالات و رفع اشکال دانشجویان مقطع کارشناسی، تا پایان نیمسال تحصیلی، حداقل 2 جلسه کلاس هر درس به تشخیص شورای دانشکده بصورت حضوری برگزار می شود. بدیهی است زمان برگزاری این نوع کلاسها از طریق معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

 توجه: درصورت بهبود شرایط و  نوع رنگبندی شهر یزد و  امکان اجرای پروتکل های بهداشتی، تمامی کلاسهای مقطع کارشناسی نیز به شیوه حضوری برگزار خواهد شد.

5- شیوه برگزاری دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی رشته ها، بصورت ترکیبی (حضوری – مجازی)  با اولویت حضوری، به تشخیص  شورای  دانشکده وگروه آموزشی مربوط است که ازطریق معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

6- کلاس های درس دانشجویان غیر بومی این ترم به صورت ترکیبی ( حضوری – مجازی) ادامه می یابد. حضور فیزیکی دانشجویان غیربومی در کلاسهای ترکیبی، اختیاری می باشد؛ ولیکن در صورت عدم حضور،این دانشجویان موظفند از طریق سامانه غیرحضوری در کلاسهای درس مشارکت نمایند.   

7- در رابطه با امتحانات نهایی نیمسال دوم تحصیلی، با توجه به دستورالعمل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد ملی کرونا تصمیم گیری  خواهد شد، و از طریق معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به دانشجویان گرامی اطلاع رسانی می گردد. 

8- برای حضور در دانشگاه، تزریق سه نوبت واکسن کرونا و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی (از جمله استفاده از ماسک ) و یا دو نوبت تزریق واکسن و ارائه جواب تست منفی کرونا، هر دو هفته یکبار الزامی است.

توجه : درصورت ایجاد شرایط خاص و محدودیت برای برگزاری کلاسها از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، هرگونه تغییر در شیوه برگزاری کلاسها و امتحانات ازطریق اطلاعیه های رسمی دانشگاه اعلام خواهد شد. 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه