1ـ رعایت کامل ضوابط پوشش و شئونات اسلامی برای برادران و خواهران الزامی می‌باشد.

2ـ دانشجو موظف است کلیه مقررات و آیین نامه‌های مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری را رعایت نماید.

3- کلیه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت می بایست در زمان مصاحبه سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی و تألیفات خود را ارایه نمایند.

4ـ امکان تقسیط شهریه دانشجویان برابر مصوبات هیأت امنا و هیأت رییسه دانشگاه، وجود دارد.

5ـ دانشجویان این دانشگاه از مزایای وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری برخوردار خواهند شد.

6ـ از دانشجو همزمان با ثبت نام، ضمانت لازم برای تحصیل در طول مدت دوره آموزشی اخذ خواهد شد.

7ـ این دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه ندارد. اما تلاش خود را جهت اسکان دانشجویان در خوابگاههای خصوصی معتبر و مورد تأیید خواهد داشت.