به اطلاع می رساند پیرو دستورالعمل ستاد ملی کرونا مبنی بر ارائه خدمات بصورت غیرحضوری از تاریخ 1400/11/00 تا اطلاع ثانوی به منظور پاسخگویی و انجام کارهای ضروری شما دانشجویان گرامی بصورت غیرحضوری با قسمت های مختلف دانشگاه به شرح جدول زیر اعلام می گردد که در روزهای غیرتعطیل از ساعت 7:30 لغایت 14:30 آماده پاسخگویی هستند.

 تیم پیشتیبانی آموزش و گروههای آموزشی  بهمن 1400- دانشکده علوم انسانی

ردیف شرح مقطع رشته شماره مستقیم شماره تلفن دانشگاه شماره داخلی ساعت پاسخگویی
1 گروه کارشناسی حسابداری-مدیریت 38262560 38207180-8 2321 7:30- 14:30
2 گروه کارشناسی گردشگری 38207188 38207180-8 2350 7:30- 14:30
3 گروه کارشناسی ارشد حسابداری-مدیریت 32274001 38207180-8 2320 7:30- 14:30
4 گروه دکتری روانشاسی-گردشگری 32274001 38207180-8 2320 7:30- 14:30
5 گروه کارشناسی حقوق-علوم ورزشی-عمومی 32724410 38207180-8 3020 7:30- 14:30
6 گروه کارشناسی ارشد حقوق 32724410 38207180-8 3020 7:30- 14:30
7 گروه کارشناسی-کارشناسی ارشد روانشناسی-زبان-مشاوره 32725977 38207180-8 3021 7:30- 14:30
8 آموزش کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات،روانشناسی بالینی،روانشناسی،مشاوره،مدیریت مالی،روانشناسی کودک ونوجوان 32274002 38207180-8 2113 7:30- 14:30
9 آموزش کارشناسی ارشد صنعتی،جهانگردی،حسابداری،گیاهان دارویی،زبان،حقوق، 32274015 38207180-8 2111 7:30- 14:30
10 آموزش کارشناسی علوم ورزشی،حقوق، مشاوره،روانشناسی 32274015 38207180-8 2112 7:30- 14:30
11 آموزش کارشناسی گردشگری، مدیریت صنعتی،مدیریت مالی،مدیریت بازرگانی 32274002 38207180-8 2114 7:30- 14:30
12 آموزش کارشناسی حسابداری،زبان، مدیریت بانکی 38286079 38207180-8 2115 7:30- 14:30
13 آموزش کاردانی-کارشناسی ناپیوسته حسابداری 38286079 38207180-8 2115 7:30- 14:30
14 مدیر آموزش کلیه مقاطع کلیه رشته ها 38302182 38207180-8 2110 7:30- 14:30

 تیم پیشتیبانی آموزش و گروههای آموزشی بهمن 1400- دانشکده هنر

ردیف شرح مقطع رشته شماره مستقیم شماره تلفن دانشگاه شماره داخلی ساعت پاسخگویی
1 گروه کلیه مقاطع تلویزیون و هنرهای دیجیتال، طراحی لباس، طراحی صنعتی، ارتباط تصویری،صنایع دستی،طلا و جواهر،تصویرسازی، پژوهش هنر 38264094 38264080-8 305 7:30- 14:30
2 آموزش کلیه مقاطع تلویزیون و هنرهای دیجیتال، طراحی لباس، طراحی صنعتی، ارتباط تصویری،صنایع دستی،طلا و جواهر،تصویرسازی، پژوهش هنر 32274013 38264080-8 258 7:30- 14:30
3 مدیر آموزش کلیه مقاطع تلویزیون و هنرهای دیجیتال، طراحی لباس، طراحی صنعتی، ارتباط تصویری،صنایع دستی،طلا و جواهر،تصویرسازی، پژوهش هنر 38264093 38264080-8 260 7:30- 14:30

 تیم پیشتیبانی آموزش و گروههای آموزشی  بهمن 1400- دانشکده فنی - مهندسی

ردیف شرح مقطع رشته شماره مستقیم شماره تلفن دانشگاه شماره داخلی ساعت پاسخگویی
1 گروه کارشناسی-کارشناسی ارشد زیست-صنایع غذایی 38269686 38264080-8 210 7:30- 14:30
2 گروه کارشناسی-کارشناسی ارشد عمران-معماری 32727988 38264080-8 208 7:30- 14:30
3 گروه کاردانی-کارشناسی برق-مهندسی پزشکی-مکانیک 32723741 38264080-8 202 7:30- 14:30
4 گروه کارشناسی-کارشناسی ارشد صنایع-کامپیوتر 32727989 38264080-8 243 7:30- 14:30
5 آموزش کارشناسی-کارشناسی ارشد زیست شناسی-صنایع غذایی   38264080-8 255 7:30- 14:30
6 آموزش کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد  مکانیک- معماری- برق - صنایع 32274005 38264080-8 321 7:30- 14:30
7 آموزش کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، عمران   38264080-8 259 7:30- 14:30
8 آموزش کارشناسی مهندسی پزشکی-معماری   38264080-8 261 7:30- 14:30
9 مدیر آموزش کلیه مقاطع کلیه رشته ها 38264093 38264080-8 260 7:30- 14:30

تیم پیشتیبانی  سامانه آموزشی آنلاین دانشگاه علم و هنر   بهمن 1400

ردیف شرح شماره مستقیم شماره تلفن دانشگاه شماره داخلی ساعت پاسخگویی
1 پشتیبان فنی سامانه آنلاین کلیه مقاطع 9901355336 38207180-8 2401 7:30- 14:30
2 پشتیبان فنی سامانه آنلاین کلیه مقاطع 9103095095 38207180-8 2401 7:30- 14:30

تیم پیشتیبانی موارد اداری مالی، پژوهش، تحصیلات تکمیلی، دانشجوئی فرهنگی و... دانشگاه علم و هنر بهمن 1400 

ردیف شرح حوزه فعالیت شماره مستقیم شماره تلفن دانشگاه شماره داخلی ساعت پاسخگویی
1 دانشکده علوم انسانی حوزه ریاست 38207188 38207180-8 2350 7:30- 14:30
2 دانشکده فنی مهندسی حوزه ریاست 38264090 38264080-8 233 7:30- 14:30
3 دانشکده هنر حوزه ریاست 38264094 38264080-8 305 7:30- 14:30
4 دانشکده علوم انسانی تحصیلات تکمیلی 32274001 38207180-8 2320 7:30- 14:30
5 دانشکده فنی مهندسی تحصیلات تکمیلی 38264090 38264080-8 233 7:30- 14:30
6 دانشکده هنر تحصیلات تکمیلی 32274012 38207180-8 2457 7:30- 14:30
7 آموزش کل  آموزش کل 38264077 38264080-8 287 7:30- 14:30
8 حوزه پژوهشی آزمایشگاه 37246226 38264080-8 284 7:30- 14:30
9 حوزه پژوهشی پژوهشی 38263696 38207180-8 2480 7:30- 14:30
10 حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشجوئی فرهنگی 38264092 38264080-8 256 7:30- 14:30
11 دبیرخانه دبیرخانه 38302184 38207180-8 2461 7:30- 14:30
12 اموراداری و مالی دانشگاه امور اداری و مالی  38302186 38207180-8 2462 7:30- 14:30
13 امور شهریه  امور شهریه فنی مهندسی و هنر 38264095 38264080-8 226 7:30- 14:30
14 امور شهریه  امور شهریه علوم انسانی 32274011 38207180-8 2060 7:30- 14:30
15 روابط عمومی روابط عمومی 38264099 38264080-8 250 7:30- 14:30
16 حوزه ریاست دانشگاه ریاست دانشگاه 38302181 38207180-8 2450 7:30- 14:30
17 سیستم گلستان سیستم گلستان 38302183 38207180-8 2310 7:30- 14:30