دانشجوی گرامی لطفاً به منظور تسهیل در امر دریافت و تائید چک‌های علی‌الحساب شهریه نیمسال دوم 1401-1400، به شرح زیر به امور شهریه مراجعه نمائید.

 

برنامه زمان بندی تحویل چک به امور شهریه دانشگاه علم وهنر 
مقطع تحصیلی نیم سال ورودی تاریخ تحویل چک ساعت تحویل تاریخ تحویل چک ساعت تحویل تاریخ تحویل چک ساعت تحویل
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مهر 1400 1400/10/27 بین 8 الی 10  1400/10/30 بین 8 الی 10     
مهر 99 1400/10/27 بین 10 الی 12     
مهر 98 1400/10/27 بین12 الی 14     
بهمن 99و98 1400/10/27 بین12 الی 14     
ورودی 97 و ماقبل 1400/10/27 بین12 الی 14     
کارشناسی مهر 1400 1400/10/27 بین 8 الی 10 1400/10/28 بین 12 الی 14  1400/10/29 بین 10 الی 12 
مهر  99 1400/10/27 بین 10 الی 12  1400/10/28 بین 8 الی 10 1400/10/29 بین 12 الی 14 
مهر 98 1400/10/27 بین 12 الی 14  1400/10/28 بین 10 الی 12  1400/10/29 بین 8 الی 10
بهمن 99و98 1400/10/27 بین 10 الی 12  1400/10/28 بین 11 الی 13  1400/10/29 بین 8 الی 10
ورودی 97 و ماقبل 1400/10/27 بین 10 الی 12  1400/10/28 بین 13 الی 14  1400/10/29 بین 8 الی 10
کارشناسی ارشد مهر 1400                 1400/10/30 بین 8 الی 12 
مهر 99
مهر 98
دکتری