به ‌اطلاع‌ متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال 1400 می‌رساند، با توجه به مصوبه نوزدهمین جلسه مورخ 1400/10/11 شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، مقرر گردید مرحله تکمیل ظرفیت برای رشته محلهایی که ظرفیت آنها خالی مانده، همراه با رشته محل‌های جدید انجام شود. لذا متقاضیانی که در آزمون مذکور شرکت کرده‌اند و مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، می‌توانند از روز چهار‌شنبه 1400/10/22 تا روز دو‌شنبه 1400/10/27 بر اساس‌کارنامه نتایج اولیه آزمون، نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های مورد علاقه خود به شرح جداول ذیل این اطلاعیه (حداکثر 100 کدرشته محل) از مجموعه‌های امتحانی مجاز منحصراً از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اقدام نمایند. 

یادآوری‌های مهم:

  1.  گـزینش‌ نهـایی‌ در هر یک‌ از کدرشته‌‌ محل‌های تحصیلی‌ اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق‌ شرایط و ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌های‌ راهنمای شماره‌ 1 و 2 آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ سال‌ 1400 انجام‌ خواهد شد. 
  2. آن‌ دسته‌ از متقاضیانی که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کدرشته‌ محل‌های‌ تحصیلی‌ بورسیه‌ و یا دارای‌ شرایط خاص‌ اعلام‌ شده ‌است، حق‌ انتخاب کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه را ندارند.
  3.  پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 در صورت تمایل می‌توانند در این مرحله از پذیرش شرکت نمایند. لازم به تاکید است در صورت قبولی در این مرحله، قبولی قبلی آنان لغو و با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد و باید در رشته قبولی جدید ثبت نام و ادامه تحصیل نمایند. لذا متقاضیان در این خصوص دقت لازم را بعمل آورند.
  4.  هر متقاضی منحصراً مجاز به‌ انتخاب‌ کدرشته‌ تحصیلی‌ خواهد بود که‌ در آزمون مجموعه امتحانی‌ مربوط شرکت‌ و مجاز به انتخاب رشته بوده باشد. لازم به توضیح است فهرست کدضریب‌های مجاز هر متقاضی در سامانه انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت برای وی نمایش داده خواهد شد.

رشته های دانشگاه علم و هنر در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 1400

مجموعه امتحانی

کد رشته محل

نام ردیف رشته

گرایش

1121

13225

آموزش زبان انگلیسی

 

1125

13378

مدیریت جهانگردی

بازاریابی جهانگردی

1126

13496

حقوق خصوصی

 

1133

14210

روان‌شناسی عمومی

 

1133

14336

روان‌شناسی ‌بالینی

 

1133

14342

روان‌شناسی ‌بالینی ‌کودک ‌و نوجوان

 

1134

14555

حسابداری

 

1142

15026

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

1142

15105

مدیریت بازرگانی

بازرگانی بین‌المللی

1142

15135

مدیریت بازرگانی

تجارت الکترونیکی

1142

15566

مدیریت صنعتی

تولید و عملیات

1142

15662

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت منابع اطلاعاتی

1142

15754

مالی

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1143

15978

مشاوره

مشاوره خانواده

1206

17879

زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

 

1206

17920

ژنتیک

 

1259

20559

مهندسی صنایع

بهینه‌سازی سیستم‌ها

1259

20632

مهندسی صنایع

سیستم‌های کلان

1259

20703

مهندسی صنایع

لجستیک و زنجیره تأمین

1259

20743

مهندسی صنایع

مدیریت مهندسی

1264

21379

مهندسی عمران

سازه

1267

22021

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

1276

22578

مهندسی فناوری اطلاعات

تجارت الکترونیکی

1277

22975

مهندسی کامپیوتر

نرم‌افزار

1293

23276

مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

 

1313

24792

علوم و مهندسی صنایع غذایی

فناوری مواد غذایی

1352

25420

مهندسی معماری

 

1358

25663

ارتباط تصویری

 

1358

25689

تصویرسازی

 

1359

25781

پژوهش هنر

 

1359

25802

صنایع دستی

 

1364

25961

طراحی پارچه و لباس