از اساتید محترم تقاضا می شود موارد زیر را که در مورد طرح سوالات امتحانات پایان ترم می باشد با دقت مطالعه نمایند:

1- اساتید محترم با دریافت گزارش 464 در سامانه گلستان از تاریخ و ساعت امتحان مطلع شوید.

2-  با توجه به  احتمال قطعی برق  در بازه امتحانات پایان ترم، حداکثر 48 ساعت قبل از تاریخ امتحان سوالات را بارگذاری نمایید.

3- سوالات به صورت تایپی و خوانا باشد.

3- در هنگام بارگذاری سوالات بازگشت به سوال قبل را آزاد بگذارید .

4- حداقل 10 دقیقه زمان شناور برای موارد پیش بینی نشده مازاد بر وقت امتحان برای دانشجویان لحاظ کنید.

5- ملاک برگزاری امتحان بازه امتحانی پیش فرض سیستم که 170 دقیقه هست نباشد و ملاک زمان مفید امتحان + زمان شناور برای احتمالات ورود و خروج دانشجویان از سایت باشد.

6- امکان ارسال پاسخ ها تا 30 دقیقه پس از امتحان در فضای مجازی برای دانشجویان باشد. احتمال دارد دانشجو مشکل بارگذاری در سامانه داشته باشد.

7-  اساتید محترم بارم گذاری نمره نهایی امتحان را برای دانشجویان تشریح کنند. بعنوان مثال ذکر شود نمره نهایی شامل حضور و مشارکت فعال در کلاس ، شرکت در امتحان میان ترم، ارائه فعالیت کلاسی و در نهایت امتحان پایان ترم می باشد.

8- تعداد دفعات مجاز شرکت درآزمون یک بار باشد.

9- تا حد امکان سوالات تستی باشد که مشکل ارسال سوال به حداقل برسد.

10- درصورت تستی بودن  سوالات، بهتراست اساتید محترم، مجموعه ای از سوالات را بارگذاری کنند که سیستم به صورت تصادفی انتخاب نماید تا احتمال تقلب به حداقل برسد.

11- به محض بار گذاری سوالات در سامانه، فایل را مخفی نمایید تااگر اشتباهی در درج تاریخ امتحان صورت گرفته است، واحدهای فناوری و آموزش بتوانند آن راتصحیح نمایند

12- در صورت عدم شرکت دانشجو در امتحان پایان ترم و مسجل شدن این امر، فقط نمره صفر برای دانشجو لحاظ گردد تا دانشجو بتواند در خواست حذف درس را بدهد.

11- از اساتید محترم درخواست می شود فیلم آموزشی که در زمینه طرح سوالات امتحانات پایان ترم در سامانه LMS تهیه شده با دقت مشاهده و سپس اقدام به طرح سوال نمایند.

دریافت فیلم آموزشی