دانشجوی گرامی با توجه به اینکه درخواست‌های کمیسیون بررسی موارد خاص(سنوات ارفاقی، ادامه تحصیل، بازگشت به تحصیل و...) از طریق سامانه سجاد انجام می‌گیرد، به پیوست راهنمای درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص در ذیل این اطلاعیه قرار داده می‌شود.


فایلهای پیوست

  • راهنمای درخواست دانشجویان جهت طرح در کمیسیون موارد خاص