با توجه به تداوم شیوع ویروس کرونا و برای حفظ سلامتی جامعۀ دانشگاهی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دراجرای سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این شیوه‌نامه، در راستای تداوم فعالیتهای آموزشی و پژوهشی جامعۀ دانشگاهی، برای نیمسال اول سال تحصیلی 1401 -1400 تدوین شده است.

  1. برنامه‌یزی برای برگزاری همۀ درسهای نظری و عملی دانشجویان کلیه مقاطع در نیمسال اول سال تحصیلی 1401 -1400 با فرض تداوم شرایط کنونی مجازی خواهد بود. بنابراین،کلیۀ فعالیتهای آموزشی ‌به‌ شکل مجازی و با استفاده از «سامانۀ مدیریت یادگیری (LMS) دانشگاه انجام خواهد گرفت.
  2. حداقل مدت زمان برگزاری هر کلاس 75 دقیقه می‌باشد
  3. اساتید موظف هستند طبق برنامه کلاسی اعلام شده کلاس­های آنلاین خود را در محیط (LMS)  برگزار نمایند.
  4. در صورت اعلام ستاد ملی مباررزه با کرونا و وزارت علوم تحقیقات وفناوری و در صورت بهبود شرایط، لازم است استادان محترم آمادگی لازم را برای تغییر شیوة فعالیتهای آموزشی از مجازی به حضوری را داشته باشند.
  5. مسئولیت نظارت بر فعالیت دانشجو در فرایند آموزش مجازی بر عهدة استاد درس خواهد بود و دانشجویان موظفند در کلاسهای مجازی طبق تقویم آموزشی دانشگاه حضور فعال داشته باشند و تکالیف آموزشی مشخص شده از سوی استاد درس را انجام دهند. همچنین لازم است استادان محترم، پیش‌بینی و آمادگی لازم را برای‌ارزیابی همیشگی دانشجویان در طول نیم‌سال تحصیلی و کاهش سهم نمرة آزمونهای پایانی در تعیین نمرة نهایی داشته باشند.
  6. اعلام نمره نهایی و برگزاری آزمون بصورت مجازی بوده و بدین منظور لازم است اساتید سیستم­هایی را اتخاذ نمایند تا بتوانند با ارزیابی مستمر دانشجویان عملکرد آن­ها را در طول ترم ارزیابی نموده، بخشی از نمره را برای امتحان پایان ترم درنظر گرفته و در نهایت با مجموع این دو(ارزیابی مستمر در طول ترم و امتحان پایان ترم)، نمره نهایی برای دانشجو محاسبه گردد.
  7. توصیه می­شود اساتید جهت برقراری ارتباط بهتر با دانشجویان و پاسخگوئی به سوالات آنان در فضای مجازی نیز فعالیت داشته و با تشکیل گروه­هایی به تبادل مطالب بپردازند.
  8. در صورت غیبت، مشابه ترم­های گذشته، اساتید فرصت دارند کلاس­ها را در زمان مقرر جبران نمایند. در غیر این صورت به عنوان غیبت جبران نشده برای ایشان لحاظ می­گردد. برای برگزاری کلاس جبرانی اساتید می‌بایست با اداره آموزش دانشکده و گروه آموزشی مربوطه هماهنگی لازم را به عمل‌آورند.

مفاد این شیوه‌نامه تنها برای نیمسال اول سال تحصیلی 1401 -1400 معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

پیشاپیش از اساتید محترم دانشگاه علم هنر که با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، همدلی و همکاری لازم راد دارند، سپاسگزاری می‌شود.