کد رشته محل رشته
13225 آموزش زبان انگلیسی
13378 مدیریت جهانگردی ـ بازاریابی جهانگردی
13496 حقوق خصوصی
14210 روانشناسی عمومی
14336 روانشناسی بالینی
14342 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
14555 حسابداری
15026 مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی
15105 مدیریت بازرگانی ـ بازرگانی بین المللی
15135 مدیریت بازرگانی ـ تجارت الکترونیک
15566 مدیریت صنعتی
15662 مدیریت فناوری اطلاعات
15754 مالی ـ مهندسی مالی و مدیریت ریسک
15978 مشاوره ـ مشاوره خانواده
17897 زیست شناسی سلولی و مولکولی
17920 ژنتیک
20559 مهندسی صنایع ـ بهینه سازی سیستم‌ها
20632 مهندسی صنایع ـ سیستم‌های کلان
20703 مهندسی صنایع ـ لجستیک و زنجیره تامین
20743 مهندسی صنایع ـ مدیریت مهندسی
21379 مهندسی عمران ـ سازه
22021 مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی
22578 مهندسی فناوری اطلاعات ‌ـ تجارت الکترونیک
22975 مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار
23276 مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
24792 علوم و مهندسی صنایع غذایی
25420 مهندسی معماری
25663 ارتباط تصویری
25689 تصویرسازی
25781 پژوهش هنر
25802 صنایع دستی
25961 طراحی پارجه و لباس