به اطلاع می رساند با توجه به شروع موج پنجم کرونا برای رعایت دستورالعمل دستور کرونا و همچنین در راستای کاهش مصرف برق شهری، دانشگاه علم و هنر از تاریخ 9 مرداد لغایت 30 مرداد 1400 تعطیل خواهد بود و دانشجویان می توانند تمامی امور دانشجویی و آموزشی خود را قبل از این بازه زمانی انجام دهند.

لازم به توضیح است بدلیل زمان بر بودن ثبت چک های صیاد دانشجویان می توانند تا تاریخ 13 مرداد برای ثبت چک های خود به امور شهریه مراجعه نمایند.

جهت تکریم ارباب رجوع و بهبود ارتباط مطلوبتر و مهیا شدن شرایط جهت بیان نظرات، لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد خود را به آدرس https://sau.ac.ir/contact.html ارسال فرمایید.

 

 

راه های ارتباطی دانشگاه در ایام کرونا از تاریخ 9 مرداد الی 13 مرداد
 تیم پشتیبانی آموزش و گروههای آموزشی تعطیلات کرونا - دانشکده علوم انسانی
ردیف شرح مقطع رشته شماره واتساپ شماره مستقیم شماره تلفن دانشگاه شماره داخلی ساعت پاسخگویی
1 گروه کارشناسی حسابداری-مدیریت   38262560 38207180-8 2321 7:30- 14:30
2 گروه کارشناسی گردشگری   38207188 38207180-8 2350 7:30- 14:30
3 گروه کارشناسی ارشد حسابداری-مدیریت   32274001 38207180-8 2320 7:30- 14:30
4 گروه دکتری روانشاسی-گردشگری   32274001 38207180-8 2320 7:30- 14:30
5 گروه کارشناسی حقوق-علوم ورزشی-عمومی   32724410 38207180-8 3020 7:30- 14:30
6 گروه کارشناسی ارشد حقوق   32724410 38207180-8 3020 7:30- 14:30
7 گروه کارشناسی-کارشناسی ارشد روانشناسی-زبان-مشاوره   32725977 38207180-8 3021 7:30- 14:30
8 آموزش کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات،روانشناسی بالینی،روانشناسی،مشاوره،مدیریت مالی،روانشناسی کودک ونوجوان   32274002 38207180-8 2111 7:30- 14:30
9 آموزش کارشناسی ارشد صنعتی،جهانگردی،حسابداری،گیاهان دارویی،زبان،حقوق،   32274015 38207180-8 2115 7:30- 14:30
10 آموزش کارشناسی علوم ورزشی،حقوق   32274015 38207180-8 2115 7:30- 14:30
11 آموزش کارشناسی گردشگری   32274002 38207180-8 2111 7:30- 14:30
12 آموزش کارشناسی مدیریت صنعتی،مدیریت مالی،مدیریت بازرگانی   32274014 38207180-8 2114 7:30- 14:30
13 آموزش کارشناسی حسابداری،مدیریت بانکی     38207180-8 2113 7:30- 14:30
14 آموزش کارشناسی زبان،مشاوره،روانشناسی     38207180-8 2112 7:30- 14:30
15 آموزش کاردانی-کارشناسی ناپیوسته حسابداری     38207180-8 2113 7:30- 14:30
16 مدیر آموزش کلیه مقاطع کلیه رشته ها 09356607774 38302182 38207180-8 2110 7:30- 14:30

تیم پشتیبانی آموزش و گروههای آموزشی تعطیلات کرونا - دانشکده هنر

ردیف شرح مقطع رشته شماره مستقیم شماره تلفن دانشگاه شماره داخلی ساعت پاسخگویی
1 گروه کلیه مقاطع تلویزیون و هنرهای دیجیتال، طراحی لباس، طراحی صنعتی، ارتباط تصویری،صنایع دستی،طلا و جواهر،تصویرسازی، پژوهش هنر 38264094 38264080-8 305 7:30- 14:30
2 آموزش کلیه مقاطع تلویزیون و هنرهای دیجیتال، طراحی لباس، طراحی صنعتی، ارتباط تصویری،صنایع دستی،طلا و جواهر،تصویرسازی، پژوهش هنر - 38264080-8 321 7:30- 14:30
3 مدیر آموزش کلیه مقاطع تلویزیون و هنرهای دیجیتال، طراحی لباس، طراحی صنعتی، ارتباط تصویری،صنایع دستی،طلا و جواهر،تصویرسازی، پژوهش هنر 38264093 38264080-8 260 7:30- 14:30

تیم پشتیبانی آموزش و گروههای آموزشی تعطیلات کرونا - دانشکده فنی - مهندسی

ردیف شرح مقطع رشته آیدی تلگرام شماره مستقیم شماره تلفن دانشگاه شماره داخلی ساعت پاسخگویی
1 گروه کارشناسی-کارشناسی ارشد زیست-صنایع غذایی   38269686 38264080-8 210 7:30- 14:30
2 گروه کارشناسی-کارشناسی ارشد عمران-معماری @Marzieh_Esmaeili99 32727988 38264080-8 208 7:30- 14:30
3 گروه کاردانی-کارشناسی برق-مهندسی پزشکی-مکانیک @zahedi913 32723741 38264080-8 202 7:30- 14:30
4 گروه کارشناسی-کارشناسی ارشد صنایع-کامپیوتر @ZMirzaeian 32727989 38264080-8 243 7:30- 14:30
5 آموزش کارشناسی-کارشناسی ارشد زیست شناسی-صنایع غذایی     38264080-8 258 7:30- 14:30
6 آموزش کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد  مکانیک- معماری   - 38264080-8 261 7:30- 14:30
7 آموزش کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد  مهندسی صنایع   32274013 38264080-8 321 7:30- 14:30
8 آموزش کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، عمران     38264080-8 259 7:30- 14:30
9 آموزش کارشناسی مهندسی پزشکی و برق     38264080-8 255 7:30- 14:30
10 مدیر آموزش کلیه مقاطع کلیه رشته ها   38264093 38264080-8 260 7:30- 14:30

تیم پشتیبانی سامانه آموزشی آنلاین دانشگاه علم و هنر تعطیلات کرونا 1400

ردیف شرح شماره واتساپ شماره مستقیم شماره تلفن دانشگاه شماره داخلی ساعت پاسخگویی
1 پشتیبان فنی سامانه آنلاین 9134503203 9134503203 38207180-8   7:30- 14:30
2 پشتیبان فنی سامانه آنلاین 9901355336 9901355336 38207180-8 2401 7:30- 14:30
3 پشتیبان فنی سامانه آنلاین 9103095095 9103095095 38207180-8 2401 7:30- 14:30
4 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   38262560 38207180-8 2321 7:30- 14:30
5 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   38264099 38264080-8 250 7:30- 14:30
6 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   38264093 38264080-8 260 7:30- 14:30
7 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   32274002 38207180-8 2111 7:30- 14:30
8 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   32274001 38207180-8 2320 7:30- 14:30
9 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   32274014 38207180-8 2114 7:30- 14:30
10 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   32274015 38207180-8 2115 7:30- 14:30
11 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   32274005 38264080-8 261 7:30- 14:30
12 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   38263696 38207180-8 2480 7:30- 14:30
13 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   38264094 38264080-8 305 7:30- 14:30
14 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   38264097 38264080-8 293 7:30- 14:30
15 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   38269686 38264080-8 210 7:30- 14:30
16 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   32274013 38264080-8 321 7:30- 14:30

تیم پشتیبانی موارد اداری مالی، پژوهش، تحصیلات تکمیلی، دانشجوئی فرهنگی و... دانشگاه علم و هنر تعطیلات کرونا 1400