به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به ادامه دار بودن شیوع ویروس کرونا و شرایط وضعیت قرمز شهر یزد به منظور رعایت دستورالعمل ستاد کرونا و همکاری در جهت کاهش مصرف و خاموشی برق در ماه تیر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دانشگاه تعطیل می باشد و برخی خدمات دانشگاه بصورت دورکاری از طریق راه های ارتباطی اعلام شده ذیل انجام میگردد. توصیه میشود دانشجویان محترم در صورت ضرورت انجام کار بصورت حضوری روزهای شنبه و دوشنبه مراجعه نمایند.

جهت تکریم ارباب رجوع و بهبود ارتباط مطلوبتر و مهیا شدن شرایط جهت بیان نظرات ، لطفا هرگونه پیشنهاد  و انتقاد خود  را به آدرس https://sau.ac.ir/contactus.html ارسال فرمائید.
 
راه های ارتباطی دانشگاه در ایام کرونا
 تیم پشتیبانی آموزش و گروههای آموزشی تعطیلات کرونا - دانشکده علوم انسانی
ردیف شرح مقطع رشته شماره واتساپ شماره مستقیم شماره تلفن دانشگاه شماره داخلی ساعت پاسخگویی
1 گروه کارشناسی حسابداری-مدیریت   38262560 38207180-8 2321 7:30- 14:30
2 گروه کارشناسی گردشگری   38207188 38207180-8 2350 7:30- 14:30
3 گروه کارشناسی ارشد حسابداری-مدیریت   32274001 38207180-8 2320 7:30- 14:30
4 گروه دکتری روانشاسی-گردشگری   32274001 38207180-8 2320 7:30- 14:30
5 گروه کارشناسی حقوق-علوم ورزشی-عمومی   32724410 38207180-8 3020 7:30- 14:30
6 گروه کارشناسی ارشد حقوق   32724410 38207180-8 3020 7:30- 14:30
7 گروه کارشناسی-کارشناسی ارشد روانشناسی-زبان-مشاوره   32725977 38207180-8 3021 7:30- 14:30
8 آموزش کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات،روانشناسی بالینی،روانشناسی،مشاوره،مدیریت مالی،روانشناسی کودک ونوجوان   32274002 38207180-8 2111 7:30- 14:30
9 آموزش کارشناسی ارشد صنعتی،جهانگردی،حسابداری،گیاهان دارویی،زبان،حقوق،   32274015 38207180-8 2115 7:30- 14:30
10 آموزش کارشناسی علوم ورزشی،حقوق   32274015 38207180-8 2115 7:30- 14:30
11 آموزش کارشناسی گردشگری   32274002 38207180-8 2111 7:30- 14:30
12 آموزش کارشناسی مدیریت صنعتی،مدیریت مالی،مدیریت بازرگانی   32274014 38207180-8 2114 7:30- 14:30
13 آموزش کارشناسی حسابداری،مدیریت بانکی     38207180-8 2113 7:30- 14:30
14 آموزش کارشناسی زبان،مشاوره،روانشناسی     38207180-8 2112 7:30- 14:30
15 آموزش کاردانی-کارشناسی ناپیوسته حسابداری     38207180-8 2113 7:30- 14:30
16 مدیر آموزش کلیه مقاطع کلیه رشته ها 09356607774 38302182 38207180-8 2110 7:30- 14:30

تیم پشتیبانی آموزش و گروههای آموزشی تعطیلات کرونا - دانشکده هنر

ردیف شرح مقطع رشته شماره مستقیم شماره تلفن دانشگاه شماره داخلی ساعت پاسخگویی
1 گروه کلیه مقاطع تلویزیون و هنرهای دیجیتال، طراحی لباس، طراحی صنعتی، ارتباط تصویری،صنایع دستی،طلا و جواهر،تصویرسازی، پژوهش هنر 38264094 38264080-8 305 7:30- 14:30
2 آموزش کلیه مقاطع تلویزیون و هنرهای دیجیتال، طراحی لباس، طراحی صنعتی، ارتباط تصویری،صنایع دستی،طلا و جواهر،تصویرسازی، پژوهش هنر 32274013 38264080-8 321 7:30- 14:30
3 مدیر آموزش کلیه مقاطع تلویزیون و هنرهای دیجیتال، طراحی لباس، طراحی صنعتی، ارتباط تصویری،صنایع دستی،طلا و جواهر،تصویرسازی، پژوهش هنر 38264093 38264080-8 260 7:30- 14:30

تیم پشتیبانی آموزش و گروههای آموزشی تعطیلات کرونا - دانشکده فنی - مهندسی

ردیف شرح مقطع رشته آیدی تلگرام شماره مستقیم شماره تلفن دانشگاه شماره داخلی ساعت پاسخگویی
1 گروه کارشناسی-کارشناسی ارشد زیست-صنایع غذایی   38269686 38264080-8 210 7:30- 14:30
2 گروه کارشناسی-کارشناسی ارشد عمران-معماری @Marzieh_Esmaeili99 32727988 38264080-8 208 7:30- 14:30
3 گروه کاردانی-کارشناسی برق-مهندسی پزشکی-مکانیک @zahedi913 32723741 38264080-8 202 7:30- 14:30
4 گروه کارشناسی-کارشناسی ارشد صنایع-کامپیوتر @ZMirzaeian 32727989 38264080-8 243 7:30- 14:30
5 آموزش کارشناسی-کارشناسی ارشد زیست شناسی-صنایع غذایی     38264080-8 258 7:30- 14:30
6 آموزش کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد  مکانیک- معماری   32274005 38264080-8 261 7:30- 14:30
7 آموزش کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد  مهندسی صنایع   32274013 38264080-8 321 7:30- 14:30
8 آموزش کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، عمران     38264080-8 259 7:30- 14:30
9 آموزش کارشناسی مهندسی پزشکی و برق     38264080-8 255 7:30- 14:30
10 مدیر آموزش کلیه مقاطع کلیه رشته ها   38264093 38264080-8 260 7:30- 14:30

تیم پشتیبانی سامانه آموزشی آنلاین دانشگاه علم و هنر تعطیلات کرونا 1400

ردیف شرح شماره واتساپ شماره مستقیم شماره تلفن دانشگاه شماره داخلی ساعت پاسخگویی
1 پشتیبان فنی سامانه آنلاین 9134503203 9134503203 38207180-8   7:30- 14:30
2 پشتیبان فنی سامانه آنلاین 9901355336 9901355336 38207180-8 2401 7:30- 14:30
3 پشتیبان فنی سامانه آنلاین 9103095095 9103095095 38207180-8 2401 7:30- 14:30
4 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   38262560 38207180-8 2321 7:30- 14:30
5 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   38264099 38264080-8 250 7:30- 14:30
6 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   38264093 38264080-8 260 7:30- 14:30
7 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   32274002 38207180-8 2111 7:30- 14:30
8 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   32274001 38207180-8 2320 7:30- 14:30
9 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   32274014 38207180-8 2114 7:30- 14:30
10 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   32274015 38207180-8 2115 7:30- 14:30
11 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   32274005 38264080-8 261 7:30- 14:30
12 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   38263696 38207180-8 2480 7:30- 14:30
13 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   38264094 38264080-8 305 7:30- 14:30
14 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   38264097 38264080-8 293 7:30- 14:30
15 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   38269686 38264080-8 210 7:30- 14:30
16 پشتیبان سامانه آموزش آنلاین   32274013 38264080-8 321 7:30- 14:30

تیم پشتیبانی موارد اداری مالی، پژوهش، تحصیلات تکمیلی، دانشجوئی فرهنگی و... دانشگاه علم و هنر تعطیلات کرونا 1400

ردیف شرح حوزه فعالیت شماره مستقیم شماره تلفن دانشگاه شماره داخلی ساعت پاسخگویی
1 دانشکده علوم انسانی حوزه ریاست 38207188 38207180-8 2350 7:30- 14:30
2 دانشکده فنی مهندسی حوزه ریاست 38264090 38264080-8 233 7:30- 14:30
3 دانشکده هنر حوزه ریاست 38264094 38264080-8 305 7:30- 14:30
4 دانشکده علوم انسانی تحصیلات تکمیلی 32274001 38207180-8 2320 7:30- 14:30
5 دانشکده فنی مهندسی تحصیلات تکمیلی 38264090 38264080-8 233 7:30- 14:30
6 دانشکده هنر تحصیلات تکمیلی 32274012 38207180-8 2457 7:30- 14:30
7 آموزش کل  آموزش کل 38264077 38264080-8 287 7:30- 14:30
8 حوزه پژوهشی پژوهشی 38263696 38207180-8 2480 7:30- 14:30
9 حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشجوئی فرهنگی 38264092 38264080-8 256 7:30- 14:30
10 دبیرخانه دبیرخانه 38302184 38207180-8 2461 7:30- 14:30
11 اموراداری و مالی دانشگاه امور اداری و مالی  38302186 38207180-8 2462 7:30- 14:30
12 امور شهریه  امور شهریه فنی مهندسی و هنر 38264095 38264080-8 226 7:30- 14:30
13 امور شهریه  امور شهریه علوم انسانی 32274011 38207180-8 2060 7:30- 14:30
14 روابط عمومی روابط عمومی 38264099 38264080-8 250 7:30- 14:30
15 حوزه ریاست دانشگاه ریاست دانشگاه 38302181 38207180-8 2450 7:30- 14:30
16 سیستم گلستان سیستم گلستان 38302183 38207180-8 2310 7:30- 14:30
17 حوزه پژوهشی آزمایشگاه 09108626829 38264080-8 258 7:30- 14:30