دانشگاه علم و هنر به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه‏‌ها و مؤسسه‏‌های آموزش عالی کشور و در راستای اجرای ”آیین ‎‏نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری“، آمادگی خود را برای پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی به شرح زیر، در دوره دکترای تخصصی رشته‏ روانشناسی اعلام می دارد.

بدینوسیله در فایل پیوست اطلاعیه شامل شرایط و ضوابط پذیرش جهت مطالعه و بهره برداری متقاضیان ارسال شده است:

 

فایلهای پیوست

  • فراخوان پذیرش دکتری سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه علم و هنر برای سال تحصیلی 1401-1400
  • فرم شماره 1 - تصویر فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب
  • فرم شماره 2 - تکمیل فرم پیشنهادیه رساله دوره دکتری دانشگاه علم و هنر