پیرو اطلاعیه مورخ 99/09/29 سازمان سنجش به اطلاع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی که در مهلت تعیین شده (99/9/16 لغایت 99/9/26) نتوانسته‌‌اند نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نمایند می‌رساند، مهلت مجدد برای ثبت نام در آزمون مذکور از روز یکشنبه مورخ 99/11/5 تا روز چهارشنبه 99/11/8 در نظر گرفته شده‌است که متقضیان منحصرا از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به آدرس اینترنتی sanjesh.org در این خصوص اقدام نمایند.

در ضمن آن دسته از متقضیانی که در مرحله اول (99/9/16 لغایت 99/9/26) نسبت به ثبت نام اقدام نموده‌اند، می توانند در صورت تمایل در بازه زمانی فوق نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.پیرو اطلاعیه مورخ 99/09/29 سازمان سنجش به اطلاع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی که در مهلت تعیین شده (99/9/16 لغایت 99/9/26) نتوانسته‌‌اند نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نمایند می‌رساند، مهلت مجدد برای ثبت نام در آزمون مذکور از روز یکشنبه مورخ 99/11/5 تا روز چهارشنبه 99/11/8 در نظر گرفته شده‌است که متقضیان منحصرا از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به آدرس اینترنتی sanjesh.org در این خصوص اقدام نمایند. در ضمن آن دسته از متقضیانی که در مرحله اول (99/9/16 لغایت 99/9/26) نسبت به ثبت نام اقدام نموده‌اند، می توانند در صورت تمایل در بازه زمانی فوق نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.