مدیر گروه دکتر سمیه امیدواری
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  s.omidvari @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
زهرا فتوحی
 • ۰۳۵۳۲۲۷۴۰۱۰-۱۳

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه ترم بندی دروس دوره کارشناسی مهندسی معماری
 • برنامه ترم بندی دروس دوره کارشناسی معماری داخلی
 • برنامه ترم بندی دروس دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری
 • فرم درخواست تصویب پروژه معماری
 • فرمت ساختار رساله پایان نامه
 • فرم اعلام آمادگی
مدرسین
مدرس مهدی حاتمی تاجیک
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  m.hatami @ sau.ac.ir
مدرس یاسمن فتاحی ابرقوه
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  y.fattahi @ sau.ac.ir
مدرس دکتر سید محمد کاظمی
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  sm.kazemi @ sau.ac.ir
مدرس محسن نیازی
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  m.neazi @ sau.ac.ir