مدیر گروه ؟ ؟
 • رشته تحصیلی:
  ؟
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
فاطمه کریمی
 • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۷۸ داخلی ۳۰۲۰

فایلهای اطلاعاتی

  مدرسین
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
  logo-samandehi