این سمینار به منظور هدف مندی دانشجویان درزندگی و کسب و کار با سخنرانی مهندس ولایتی مدرس و مشاور آموزشی به همت حوزه پژوهشی در دانشکده فنی دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi