بنا بر اعلام دفترچه سازمان سنجش در سال 97، کد رشته های مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه علم و هنر اعلام شد.

دانشگاه علم و هنر در تعدادی از کد رشته محلهای تحصیلی ، بدون برگزاری آزمون و براساس سوابق تحصیلی دیپلم (دارای مدرک پیش دانشگاهی) و همچنین در برخی رشته ها با اعلام نمره آزمون متقاضیان پذیرش دانشجو صورت می‌پذیرد که توجه داوطلبان را در این خصوص به موارد ذیل معطوف می‌دارد.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه