مدیر گروه دکتر آفرین اخوان
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی صنایع
 • پست الکترونیک:
  akhavan @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
نجمه اسلامی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۸ داخلی ۲۴۳

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدل‌سازی سیستمهای کلان (تحقیق درعملیات)(مصوب 1395)
 • برنامه زمانبندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها(مصوب 1395)
 • برنامه زمانبندی دروس کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی(مصوب 1395)
 • برنامه زمانبندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی (مصوب 1395)
مدرسین
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه