مدیر گروه دکتر سید محسن میراسماعیلی مزرعه آخوند
 • رشته تحصیلی:
  ژنتیک - مولکولی
 • پست الکترونیک:
  miresmaeili @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
مریم شیخدادزاده
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۱۰

فایلهای اطلاعاتی

 • معرفی گروه و امکانات پژوهشی
 • برنامه زمابندی دروس رشته کارشناسی زیست فناوری-ورودی 94 به بعد
 • برنامه زمانبندی دروس رشته کارشناسی زیست شناسی - میکروبیولوژی
 • چارت گرایش ژنتیک
 • چارت گرایش زیست فنآوری
 • چارت گرایش سلولی مولکولی
 • برنامه زمانبندی دروس رشته زیست شناسی -میکروبیولوژی ورودی 95 به بعدمقطع کارشناسی
 • برنامه زمانبندی دروس رشته زیست شناسی سلولی ومولکولی-سلولی ومولکولی ورودی 95 به بعدمقطع کارشناسی
 • برنامه زمانبندی دروس رشته زیست فناوری ورودی 95 به بعدمقطع کارشناسی
 • برنامه زمانبندی دروس رشته زیست شناسی سلولی ومولکولی-ژنتیک ورودی 95 به بعدمقطع کارشناسی
 • برنامه زمانبندی دروس رشته زیست شناسی سلولی ومولکولی-سلولی ومولکولی مقطع کارشناسی نیمسال 1-96 و بعد
 • برنامه زمانبندی دروس رشته زیست فناوری ورودی 96 به بعدمقطع کارشناسی
 • برنامه زمانبندی دروس رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی نیمسال 1-96 و بعد
مدرسین
مدرس دکتر آمنه جاوید
 • رشته تحصیلی:
  بیوشیمی
 • پست الکترونیک:
مدرس علی اصغر پرچ
 • رشته تحصیلی:
  فیزیک پزشکی
 • پست الکترونیک:
مدرس فاطمه پوررجب محمدآبادی
 • رشته تحصیلی:
  بیوشیمی
 • پست الکترونیک:
مدرس علی دهقانی فیروز آبادی
 • رشته تحصیلی:
  پزشکی مولکولی (دانشجوی دکتری)
 • پست الکترونیک:
مدرس سید مهدی کلانتر
 • رشته تحصیلی:
  زیست شناسی سلولی مولکولی _ ژنتیک
 • پست الکترونیک:
مدرس رضا منصوری
 • رشته تحصیلی:
  ایمنی شناسی
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر نرگس نیکونهاد
 • رشته تحصیلی:
  دکترای زیست جانوری گرایش تکوین
 • پست الکترونیک:
  n.nikoonahad @ sau.ac.ir
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi