مدیر گروه دکتر آفرین اخوان
 • رشته تحصیلی:
  دکتری صنایع
 • پست الکترونیک:
  akhavan @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
نجمه اسلامی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۴۳

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمان بندی کارشناسی مهندسی صنایع(ورودی 89 الی 94)
 • برنامه زمان بندی کارشناسی مهندسی صنایع(ورودی 95 به بعد)
 • برنامه زمان بندی کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی
 • برنامه زمان بندی کارشناسی مهندسی صنایع (ورودی 98 به بعد)
مدرسین
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi