مدیر گروه دکتر مهدی نخعی نژاد
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی صنایع
 • پست الکترونیک:
  m.nakhaeinejad @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
نجمه اسلامی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۸ داخلی ۲۴۳

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمان بندی کارشناسی مهندسی صنایع(ورودی 89 الی 94)
 • برنامه زمان بندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی و محیط کار
 • برنامه زمان بندی کارشناسی مهندسی صنایع(ورودی 95 به بعد)
مدرسین
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه