فرم های پژوهشی اعضا هیئت علمی

  • درخواست بازدید اعضا
  • شیوه نامه تشویق مقالات -آذر 96
  • درخواست پرداخت تشویقی تالیف مقاله اعضا هیات علمی
  • فرم شماره 1- درخواست برگزاری دوره -بهار 96
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi