رئیس اداره خدمات آموزشی دانشگاه علم و هنر، در خصوص تغییرات احتمالی تاریخ امتحانات پایان ترم توضیحاتی را ارائه دادند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، «مجید برومند» رییس اداره خدمات آموزشی دانشگاه علم و هنر نیز در رابطه با تغییرات احتمالی تاریخ امتحانات پایان ترم، گفت: بر اساس پیش‌بینی تداخل تاریخ امتحانات و ماه رمضان، ترم جاری با یک هفته تاخیر آغاز شده، به طوری که امتحانات ترم مذکور به پس از عید فطر موکول شده است . 

وی ادامه داد: بر همین اساس امتحانات از 28 خرداد‌ماه آغاز و تا 11 تیرماه ادامه دارد و به صورت متمرکز در سه دانشکده به صورت هماهنگ برگزار می‌شود . 

این مسئول افزود: امتحانات در سه نوبت ساعات 8.30، 10.30 و 13.30 برگزار می‌شود و دانشجویان می‌توانند از طریق سامانه گلستان، از روز امتحانات و شماره صندلی خود مطلع شوند . 


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه