سمینار تئوری و عملی آشنایی با سیستم ساخت وساز خشک ( drywall) روز چهارشنبه 16 اسفند ماه با حضور دانشجویان علاقمند برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به همت مرکز کارآفرینی و اشتغال حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه سمینار تئوری و عملی آشنایی با سیستم ساخت وساز خشک ( drywall) روز چهارشنبه 16 اسفند ماه با حضور دانشجویان علاقمند برگزار گردید.

در این سمینار آقای مهندس تاجیک مدیر آموزش و بازرسی شرکت کناف ایران مطالبی در مورد یافته های جدید در حوزه ساخت و ساز خشک و استاندارد های مربوطه بیان نمودند.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه