حوزه آموزش توصیه های امتحانات را درخصوص برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 98 متذکر شد..

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر،‌ حوزه آموزش با اشاره به آغاز برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 99-98، نکاتی را در این خصوص به دانشجویان متذکر شدند که در زیر این موارد آورده شده است:

1- سالن امتحان مجهز به دوربین مداربسته با قابلیت ذخیره و کنترل است.

2- ضروری است دانشجویان عزیز نیم ساعت قبل از شروع امتحان در محل برگزاری امتحان حاضر باشند و پس از باز شدن درب سالن امتحانات، دقیقا در محل اختصاص داده شده به خود مطابق با شماره صندلی مندرج در کارت ورود به جلسه خود، بنشینند. پس از شروع امتحان، دانشجویی که تاخیر دارد در صورتی می‌تواند در جلسه امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجویی جلسه امتحان را ترک نکرده باشد. بدیهی است دایره امتحانات برای دادن وقت اضافی به این دانشجویان الزامی ندارد.

3- همراه داشتن اصل کارت دانشجویی و بویژه کارت ورود به جلسه برای دانشجویان در جلسات امتحان الزامی است و در صورت عدم ارائه کارت ورود به جلسه، ناظر امتحانات می‌تواند از شرکت دانشجو در جلسه امتحان جلوگیری نماید.

توجه مهم: دانشجویان لازم است با مراجعه به گزارش شماره 428 گلستان برنامه امتحان پایان ترم را پرینت نمایند.

4- دانشجویان ملزم به امضاء لیست حضور و غیاب هستند و تا قبل از اتمام حضور و غیاب، هیچ دانشجویی حق خروج از جلسه امتحان را ندارد.

5- با موضوع تقلب در امتحان به شدت برخورد خواهد شد. برخی از مصادیق تقلب به شرح ذیل است:

 • داشتن کارت دانشجویی و یا کارت ورود به جلسه جعلی یا کپی گرفته شده
 • استفاده از هرگونه یادداشت، نوشته، کتاب غیرمجاز و جزوه
 • رد و بدل کردن هرگونه نوشته با سایر دانشجویان
 • رد و بدل کردن هرگونه وسیله نظیر ماشین حساب، خط کش و .... بدون هماهنگی با مراقبین
 • همراه داشتن تلفن همراه به هر دلیل حتی به صورت خاموش
 • نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به وی
 • نوشتن هرگونه اطلاعات بر روی دست، پا، لباس، میز و نیمکت
 • بر هم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره با مراقبین
 • خروج و بازگشت غیر مجاز به امتحان
 • فرستادن شخص دیگری به جای خود

6- برخی از مجازات‌های ناشی از تقلب در جلسه امتحان به تشخیص کمیته انضباطی و اداره آموزش دانشگاه:

 • درج نمره تنبیهی (0.25) و ثبت موضوع در پرونده آموزشی
 • محرومیت موقت از تحصیل
 • سایر مجازات ها براساس آیین نامه در خصوص نحوه برخورد با موضوع تقلب، هیچ تفاوتی میان دروس عمومی، پایه واختصاصی وجود ندارد و مرجع تصمیم گیری، کمیته انضباطی دانشگاه است.

7- دانشجویان مجاز به آوردن اسباب و لوازم شخصی از قبیل جزوه، کتاب، یادداشت، کیف و تلفن همراه به محوطه برگزاری امتحان نمی‌باشد. مراقبین و مسئولین برگزاری امتحانات موظف هستند با افرادی که به این امر توجه نمی‌کنند برخورد قانونی نمایند.

توصیه‌های لازم

1- پنچ دقیقه قبل از شروع آزمون درب سالن امتحانات بسته شده و دانشجویان اجازه ورود نخواهند داشت.

2- حتماً طبق شماره صندلی اعلام شده در کارت ورود به جلسه امتحان در جلسه آزمون بنشینید در غیر اینصورت و یا در صورت جابجایی صندلی، با دانشجو به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.

3- لطفا هنگام توزیع اوراق امتحانی سکوت را رعایت فرمایید.

4- روی تمامی برگه‌هایی که در دست دارید (برگ سئوال، پاسخنامه و چرک نویس) مشخصات خود را بنویسید.

5- پس از شروع امتحان، دانشجویی که با تأخیر وارد جلسه می‌گردد در صورتی می‌تواند در امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجویی جلسه را ترک نکرده باشد.

6- بهمراه داشتن تلفن همراه، ماشین حساب، تبلت، ساعت هوشمند، قلم نوری، و یا ... تقلب و تخلف انضباطی محسوب می‌شود.

7- لطفا هیچگونه وسایل اضافی (کیف، کتاب، جزوه، تحقیق، پروژه و ...) به همراه نداشته باشید. دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال گم شدن این وسایل ندارد.

8- پس از پایان امتحان تمام اوراق امتحانی (برگ سئوال، پاسخنامه و چرک‌نویس) را به مراقب تحویل نمایید. خارج نمودن این اوراق تخلف محسوب می‌شود.

9- در پایان جلسه، از تجمع در سالن امتحانات و گفت و گو با سایر دانشجویان به دلیل برهم خوردن آرامش و تمرکز دانشجویان در حال امتحان، خودداری نمایید.

10- در صورت هرگونه بی انضباطی و عدم توجه به تذکرات مراقبین از جلسه،‌از ادامه حضور دانشجو در جلسه امتحان جلوگیری به عمل می‌آید و وضعیت دانشجو در کمیته انضباطی بررسی می‌گردد.

11- از تمامی دانشجویان محترم تقاضا می‌شود ضمن رعایت موارد فوق الذکر همکاری لازم را با مسئولین امتحانات به عمل آورند.