به همت انجمن علمی گروه مهندسی صنایع و در راستای آشنایی دانشجویان این رشته با سیستم های تولید و تعمیرات، از کارخانه ایفا سرام بازدید به عمل آمد.

.