به همت انجمن علمی مهندسی صنایع سمیناری با موضوع سینرژی دانشجویان مهندسی صنایع با حضور جمعی از دانشجویان این رشته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، اولین دوره سینرژی صنایع در راستای هم افزایی و ایجاد مهارت آموزی دانشجویان در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی برگزار شد.

در این مراسم معاون پژوهش و فناوری به معرفی مرکز کارآفرینی و اشتغال دانشگاه پرداخت و به تشریح تسهیلات مرکز ویژه ایده پردازان را ابراز نمود.

در ادامه مراسم، دکتر علیرضا شریفی به معرفی رشته مهندسی ایمنی صنعتی پرداخته و علاوه بر این بازار کار و توانمندی دانش آموختگان این رشته را اشاره نمود.

مهندس الله بخشی و مهندس جوان بخت در این سمینار هریک در مورد قابلیت های مهندسی صنایع در بازار کار ایراد سخنرانی نمودند و به معرفی تخصص ها، مهارت ها و نرم افزارهایی که بایستی دانش آموختگان این رشته تبحر داشته باشند پرداختند.

دبیر انجمن علمی گروه مهندسی صنایع؛ آقای نظرزاده نیز در این مراسم به معرفی اقدامات صورت گرفته توسط این انجمن پرداخت و به اهداف و برنامه های آتی انجمن اشاره نمود.