کارشناسان مرکز نظارت ارزیابی و تضمیمن کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از امکانات دانشگاه علم و هنر بازدید نمودند.

.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi