دومین سالن آمفی تئاتردانشگاه علم و هنر با حضور دکتر میرغفوری، ریاست محترم دانشگاه، معاونین و کارمندان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، دومین سالن آمفی تئاتردانشگاه علم و هنر با حضور دکتر میرغفوری، ریاست محترم دانشگاه، معاونین و کارمندان افتتاح شد.

این سالن با ظرفیت 175 نفر مجهز به امکاناتی نظیر سیستم صوتی و تصویری ، سیستم کنترل روشنایی، امکان ضبط زنده مراسم می باشد.