دوره آموزشی نکات ایمنی، راهنمایی رانندگی و نیز رانندگی تدافعی با تدریس سرهنگ آدمی زاده مسئول آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور در دو روز متوالی در دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر،  دوره آموزشی رانندگی تدافعی در راستای آشنایی کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه با رانندگی تدافعی و کاهش تصادفات با تدریس سرهنگ آدمی زاده برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه تصادفات، دومین عامل مرگ و میر در کشور است گفت: عدم توجه به روبرو، حواس پرتی، خستگی و خواب آلودگی از جمله مهم ترین علت تصادفات در کشور است. متاسفانه در فرهنگ رانندگی ما، از خود گذشتگی وجود ندارد و این از عوامل مهم حوادث است. سرهنگ علیرضا آدمی زاده هدف از رانندگی تدافعی را کم کردن میزان جراحات و جلوگیری از هرگونه حادثه دانست و گفت: رانندگان می توانند با از خود گذشتگی، نبوغ، خلاقیت و مهارت در جلوگیری از حوادث موفق باشند.

در این دوره آموزشی، مباحثی مانند اهمیت رانندگی به روش تدافعی، ویژگی های راننده با تجربه، مقررات عمومی رانندگی، هدف رانندگی تدافعی، انواع تصادفات و بررسی دلایل وقوع آن ها، نقش راننده خوب در کاهش تصادفات، نکات ایمنی در رانندگی و ... مطرح شد.