نشست هیات امنای دانشگاه علم و هنر با حضور رییس جهاددانشگاهی کشور، استاندار یزد و دیگر اعضای این هیات در دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، نشست هیات امنای دانشگاه علم و هنر با حضور دکتر «حمیدرضا طیبی» رییس جهاددانشگاهی کشور، «محمود زمانی قمی» استاندار یزد و دیگر اعضای این هیات در ساختمان کوثر دانشکده علوم انسانی این دانشگاه در یزد برگزار شد.

رئیس جهاد دانشگاهی در نشست هیات امنای دانشگاه علم و هنر استان یزد گفت: دانشگاه علم و هنر بعنوان دانشگاهی پیشگام در این عرصه با ارائه برنامه های مهارت محور و اشتغال محور حرکت خواهد کرد.

دکتر طیبی افزود: این دانشگاه علاوه بر رسالت آموزشی و پژوهشی رویکرد کار آفرینی و کالبدی کردن دانش را از وظایف خود قرار داده اند.

وی با اشاره به قابلیت های جهاد دانشگاهی استان یزد در زمینه آموزش گفت دانشگاه علم و هنر از جمله واحدهای نمونه کشور در عرصه کارآفرینی و اشتغال است.