دکتر شاهین فرهنگ جلسه ای را با دانشجویان دانشگاه علم و هنر با موضوع ازدواج به ایراد سخنرانی می پردازد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای آشنایی و همچنین پرسش و پاسخ در خصوص ازدواج، جلسه ای با حضور دکتر شاهین فرهنگ با حضور دانشجویان در روز سه شنبه 10 مهر ماه 1397 ساعت 12 در سالن ورزشی طراوات دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر برگزار می شود.