آیین ورودی دانشجویان ورودی جدید با هدف آشنایی با قوانین و مقررات دانشگاه برای این دسته از دانشجویان و والدین آنان برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مصادف با آغاز تحصیلی جدید و ثبت نام دانشجویان ورودی جدید، به همین منظور در راستای آشنایی با قوانین و مقررات و معارفه مسئولین و مدیران دانشگاه، مراسم آیین ورودی دانشجویان برگزار خواهد شد.

گفتنی است در این مراسم با دعوت از استاد فرهیخته دکتر شاهین فرهنگ مباحثی را با موضوع زندگی هدفمند و طراحی آینده برای دانشجویان ورودی جدید به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

از دیگر برنامه های این مراسم، سخنرانی مسئولین و مدیران دانشگاه، قرائت سوگندنامه توسط نماینده اساتید و نماینده دانشجویان می باشد.

شایان ذکر است مراسم ویژه دانشجویان (حضور الزامی) روز سه شنبه 10 مهر ماه ساعت 8 صبح و مراسم ویژه والدین ساعت 16 عصر در سالن ورزشی طراوات دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر برگزار می شود.