با توجه به مصادف شدن زمان ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید کارشناسی پیوسته با تاسوعا و عاشورای حسینی (ع) و همچنین با درخواست مکرر، مهلت تحویل مدارک تمدید شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، «دکتر محسن برزگری» معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و هنر خبر داد: با توجه به مصادف شدن زمان ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید کارشناسی پیوسته با تاسوعا و عاشورای حسینی (ع) و همچنین با درخواستهای مکرر، مهلت ثبت نام در روزهای شنبه 31 شهریور 97 الی دوشنبه 2 مهر 97 در ساعات اداری بصورت متمرکز در ساختمان مرکزی دانشگاه علم و هنر واقع در بلوار دانشجو تمدید شد.

وی تاکید نمود: پذیرفته شدگان برای تسهیل و تسریع در امر ثبت نام خود مدارک مندرج در اطلاعیه صفحه اصلی وب دانشگاه را همراه خود داشته باشند و بعد از ثبت نام اینترنتی، مدارک خود را به محل تحویل مدارک تحویل نمایند.