در سه روز شروع ثبت نام از پذیرفته شدگان ورودی جدید کارشناسی پیوسته، دانشگاه علم و هنر شاهد استقبال پرشوری بود.

-
 


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi