با توجه به اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین کنکور وزارت بهداشت، دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه علم و هنر حائز رتبه های افتخارآفرینی شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، با توجه به اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین کنکور وزارت بهداشت، دانشجویان کارشناسی پیوسته زیست دانشگاه علم و هنر حائز رتبه های افتخارآفرینی شدند.

سرکارخانم «فرزانه به نژاد» از دانشجویان کارشناسی بیوتکنولوژی، با کسب رتبه اول در رشته میکروبیولوژی  دانشگاه تهران پذیرفته شده است.

از دیگردانشجویان افتخار آفرین می توان به اسامی زیر اشاره کرد:

«سپیده سرمدی» قبولی در رشته ژنتیک پژوهشگاه ملی ژنتیک تهران

«فاطمه ملارحیمی» قبولی در رشته بیوفیزیک دانشگاه الزهرا تهران

«بتول خانی» قبولی در رشته بیوشیمی بالینی دانشگاه شهید باهنر کرمان

«سمیرا مظفری خسوری» در رشته سلولی و ملکولی» دانشگاه حکیم سبزواری

«فروزان اسماعیلی» قبولی در رشته ژنتیک دانشگاه یزد

«مهیا شاهم آبادی» قبولی در رشته علوم سلولی و مولکولی پژوهشگاه رویان اصفهان

«امیر حسین میرزا قصاب» قبولی در رشته ژنتیک دانشگاه شهرکرد

«احمدرضا رضایی بیداخویدی» قبولی در رشته میکروبیولوژی دانشگاه ایلام

«فهمیه سادات موسوی زاده» قبولی در رشته ژنتیک پژوهشگاه ملی ژنتیک تهران

«نیلوفر دهقانی» قبولی در رشته بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد