در راستای رفاه حال خانواده های محترم دانشجویان ورودی جدید ، امکان ثبت نام با پرداخت بخشی از مبلغ شهریه فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، «دکتر احمد خانی» معاون پشتیبانی دانشگاه علم و هنر در راستای رفاه حال خانواده های محترم دانشجویان ورودی جدید ، امکان ثبت نام  با پرداخت بخشی از مبلغ شهریه خبر داد.

گفتنی است به‌منظور رفع نگرانی و دغدغه دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد مساعدت و همکاری لازم در تقسیط انجام می شود و پذیرفته شدگان می توانند مابقی شهریه را با ارائه چک تقسیط نمایند.