مدیر گروه دکتر محمود اشعاری
 • رشته تحصیلی:
  پژوهش هنر
 • پست الکترونیک:
  m.ashari @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
زهرا فتوحی
 • ۰۳۵۳۲۲۷۴۰۱۰-۱۳

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه ترم بندی کارشناسی ارشد صنایع دستی ورودی 95
 • برنامه زمانبندی دروس کارشناسی ارشد صنایع دستی ورودی 94 و ماقبل
 • برنامه ترم بندی کارشناسی ارشد صنایع دستی ورودی مهر 96 به بعد
مدرسین
مدرس دکتر جواد آقاجانی
 • رشته تحصیلی:
  پژوهش هنر
 • پست الکترونیک:
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه