وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دستورالعمل کشوری توصیه‌های پیشگیرانه برای مقابله با کرونا ویروس را منتشر کرد. این توصیه‌ها شامل مراقبت، کنترل عفونت و مواد ضدعفونی کننده، تشخیص آزمایشگاهی، درمان و ارجاع بیماران مشکوک، محتمل و قطعی و توصیه های سلامت محیط و کار است.


فایلهای پیوست

  • دستورالعمل کشوری مقابله با کرونا ویروس
  • اقدامات لازم جهت پیشگیری از کرونا ویروس