به اطلاع می رساند، شهریه دانشجویان رشته های کارشناسی پیوسته براساس گروه آموزشی آنها بدین شرح اعلام میشود:

  • رشته های علوم انسانی: 1،100،000 الی 1،250،000 تومان
  • رشته های فنی مهندسی: 1،250،000 الی 1،400،000 تومان
  • رشته های هنر: 1،350،000 الی 1،500،000 تومان