از کلیه دانشجویان علاقمند، به جهت عضویت درکانون دانشجویی اندیشه مطهر(سیر مطالعاتی و برنامه های فرهنگی) دعوت بعمل می آید، جهت ثبت نام به حوزه دانشجویی فرهنگی مراجعه نمایند.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi